100-lecie Automobilklubu Polskiego Drukuj
poniedziałek, 07 grudnia 2009 00:45

 

Sto lat Automobilklubu Polski. 1909-2009

 

Historia klubu

 

Dnia 7 grudnia 1909r w hotelu Bristol w Warszawie zebrało się grono miłośników automobilizmu z terenu „Kongresówki”. Odbyło się pierwsze zebranie założycielskie stowarzyszenia o nazwie Towarzystwo Automobilistów Królestwa Polskiego, uznając Towarzystwo za powołane. Przez trzy lata w tym zacnym hotelu była siedziba klubu.

 

 

Zebrani dokonali wyboru zarządu z prezesem Władysławem Księciem Druckim-Lubeckim. Po pierwszych latach działalności głównie towarzyskiej Towarzystwo podejmuje działalność sportową i turystyczną oraz popularyzującą automobilizm. Początkowo wspólnie z Cesarskim Klubem Automobilowym w Petersburgu, a następnie już samodzielnie organizuje samochodowe rajdy turystyczne. Wydaje także mapy przewodniki automobilowe. Organizuje pierwszą w kraju międzynarodową wystawę samochodową. Uzyskanie przez Polskę niepodległości umożliwia rozwój w pełni samodzielnego ruchu automobilowego.

 W 1921 r. stowarzyszenie otrzymuje nazwę Automobilklub Polski. W okresie międzywojennym Automobilklub Polski rozwijał bogatą działalność na polu sportowym i turystycznym. Wydawał mapy, przewodniki. Inicjował akcje oznakowania dróg, prowadził naukę jazdy, posiadał prawo egzaminowania kierowców. Uczestniczył w kongresach, prezentując swoją wizję rozwoju motoryzacji. Wydawał własny miesięcznik Auto. W latach 20-tych organizował wiele imprez, także o randze międzynarodowej: wyścigi uliczne, zjazdy gwiaździste, konkursy piękności samochodów.

Wizytówką klubu były rajdy Automobilklubu Polski, cieszące się zainteresowaniem nie tylko krajowych kierowców. Do II wojny światowej rozegrano ich dwanaście. Ostatni z nich w 1939 r. miał rangę Grand Prix i odbył się pod protektoratem Prezydenta RP Ignacego Mościckiego oraz Marszałka Polski Edwarda Śmigłego-Rydza. Klub posiadał własny lokal od 1929 r. przy Al. Szucha 10, zbudowany ze składek członkowskich.

Po wojnie w 1946 r. Automobilklub Polski zostaje reaktywowany dzięki staraniom dawnych działaczy. Już w 1947 r. odbył się tradycyjny rajd Automobilklubu Polski. Dowodem prężnego działania środowiska jest pierwszy numer Motoryzacji wydany już w 1946 r., którego duszą był redaktor Grabowski, naczelny przedwojennego Auta. W 1950 r. nastąpiła definitywna likwidacja nazwy i struktur Automobilklubu Polski. Jego tradycje kontynuował Automobilklub Warszawski powołany do życia w 1957 r. Z biegiem czasu działalność wzbogacała się o nowe dziedziny, jak carting, sport motocyklowy, caravaning, pojazdy zabytkowe. Klub przez trzynaście lat był organizatorem punktu startowego rajdów Monte Carlo. Od 1962 r. największą imprezą Automobilklubu jest Rajd Warszawski. Od 1972 r. stał się rajdem międzynarodowym, a następnie wszedł do kalendarza rajdowych mistrzostw świata. Zachodzące w Polsce zmiany polityczne, dzięki zabiegom ówczesnego prezesa, Józefa Modeckiego, pozwoliły na stopniowe przywracanie klubowi dawnej nazwy. W 1992 r. przywrócono w pełni historycznie uzasadnioną i należną organizacji warszawskich automobilistów nazwę Automobilklub Polski. Siedziba klubu przez wiele lat była w prestiżowej lokalizacji przy ul. Nowy Świat 35. W latach 90-tych wyremontowano piękny budynek przy ul. Pańskiej 85, który jest siedzibą klubu do dziś. Klub posiada ośrodek, miasteczko ruchu drogowego na Bemowie, gdzie odbywa się wiele imprez oraz prowadzona jest nauka jazdy kierowców. Prowadzi niezwykle szeroką działalność statutową. Wychowuje młodzież, organizując popularne imprezy sportowe i turystyczne. Jego młodzi zawodnicy startują w wielu najbardziej prestiżowych imprezach sportowych na świecie, włącznie z Rajdem Dakar. W bieżącym roku działacze klubu biorą po raz kolejny udział w organizacji Rajdu Polski, który jest eliminacją Mistrzostw Świata. Obecnie prezesem Automobilklubu Polski jest Romuald Chałas, niegdyś wielokrotny Mistrz Polski w rajdach i wyścigach samochodowych.

 

Opracowanie Mirosław Wdzięczkowski

 

 

 

 

Poprawiony: czwartek, 10 grudnia 2009 13:19