Home Relacja/Stories BEZPIECZEŃSTWO A TYPY KIEROWCÓW
BEZPIECZEŃSTWO A TYPY KIEROWCÓW Email
Wpisany przez Administrator   
piątek, 21 sierpnia 2015 06:07

 

SPRAWDŹ JAKIM TYPEM KIEROWCY JESTEŚ

 

Wspólne badania Goodyeara i Londyńskiej Szkoły Ekonomii i Politologii (LSE), przeprowadzone wśród europejskich kierowców, pozwoliły wyodrębnić siedem odmiennych typów osobowości kierowców. Co ciekawe, przyjmowana postawa zależy od interakcji z innymi kierowcami. Prace badawcze także pokazały, że na bezpieczeństwo w czasie jazdy ma w dużej mierze wpływ nasza własna postawa, a nie zachowania innych kierujących.

PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ;   NOWE OPONY LETNIE GRUPY GOODYEAR

Badania z zakresu psychologii społecznej bezpieczeństwa drogowego, prowadzane wspólnie przez LSE oraz Goodyeara pokazują szereg typów reakcji na drodze, będących odpowiedzią na zachowania innych kierowców. Poszczególne interakcje zależą od tego, w jaki sposób ludzie radzą sobie z własnymi emocjami oraz brakiem zaufania do pozostałych użytkowników dróg. W oparciu o grupy fokusowe oraz pogłębione wywiady z europejskimi kierowcami, badacze wyodrębnili 7 najczęściej występujących typów osobowości:

 

  1. Nauczyciel: chce mieć pewność, że pozostali kierowcy wiedzą, gdzie popełnili błąd. Poucza innych i oczekuje, że jego starania w tej dziedzinie zostaną docenione.

  2. Wszechwiedzący: sądzi, że otaczają go niekompetentni głupcy i nie waha się dać im tego dobitnie do zrozumienia siedząc za kierownicą własnego samochodu.

  3. Konkurent: zawsze musi być pierwszy i denerwuje się, kiedy ktoś mu w tym przeszkadza. Może przyspieszać, gdy inny kierowca próbuje go wyprzedzić lub skracać dystans do następnego samochodu, by nikt nie zajechał mu drogi.

  4. Egzekutor: wszystkich na drodze chce karać za nieprawidłowe zachowanie. Może wysiąść z auta i zdecydować się na bezpośrednią konfrontację z innym kierowcą.

  5. Filozof: akceptuje błędy innych kierowców i próbuje je racjonalnie uzasadniać. Potrafi panować nad swoimi emocjami.

  6. Unikający: nie uważa sytuacji stwarzanych przez innych kierowców za personalny atak, po prostu traktuje je jak bezosobowe zagrożenie.

  7. Wycofany: słucha muzyki lub rozmawia przez telefon, żeby się odizolować. Unika interakcji z innymi kierowcami.

 

Wyniki ogólnoeuropejskich badań kierowców przeprowadzonych przez Grupę Goodyear i LSE, komentują polscy eksperci bezpiecznej jazdy

 

Na poziom bezpieczeństwa podczas jazdy składa się kilka czynników m.in. stan nawierzchni, warunki atmosferyczne oraz sprawność techniczna auta. Jednak najważniejszym ogniwem, mającym bezpośredni wpływ jest kierowca - jego umiejętności, zachowania oraz emocje. Istnieją rodzaje zachowań szczególnie często powtarzające się na polskich drogach. Obserwując te sytuacje eksperci wskazują, że np. sporą część kierujących stanowią osoby o osobowości typu Wszechwiedzący. To rodzaj kierowcy, który sądzi, że otaczają
go niekompetentni amatorzy i nie waha się dać im tego dobitnie do zrozumienia zza kierownicy własnego samochodu
. Na taką diagnozę wskazuje Artur Chorążka, współwłaściciel Szkoły Bezpiecznej Jazdy Tomasza Czopika.

Zdecydowanie najczęściej do naszego ośrodka trafia typ Wszechwiedzący. Oceniam,
że zachowuje się tak co czwarta osoba wśród tych, które uczestniczą w zajęciach doskonalenia techniki jazdy. Jednak jeszcze częściej typy osobowości opisane w badaniu się przenikają i mamy wówczas do czynienia, np.  z Wszechwiedzącym Konkurentem. Generalnie kierowcom brakuje pokory, a nieuzasadniona wiara we własne umiejętności gubi ich już podczas najprostszych ćwiczeń na naszym torze. Co ciekawe Wszechwiedzący to bardzo często kierowcy, którzy kurs na prawo jazdy robili jeszcze w latach 90-tych lub wcześniej. Ich wiedza teoretyczna mocno odstaje dziś od motoryzacyjnej rzeczywistości” – powiedział Artur Chorążka.


Jednak to nie Wszechwiedzący stanowi największe zagrożenie na drodze. Według Artura Chorążki najgroźniejszy jest Konkurent, który prowokuje niebezpieczne sytuacje na drodze, traktując jezdnię jak tor wyścigowy. Agresywna jazda tego typu kierowcy sprowadza zagrożenie zarówno na niego samego, jak i otaczających go uczestników ruchu, w tym rowerzystów oraz pieszych. „To kierowca, który szuka ciągłej rywalizacji, często zakompleksiony i sfrustrowany” – stwierdził Chorążka.

Zdaniem Artura Chorążki dużym zagrożeniem dla bezpieczeństwa ruchu jest również kierowca o osobowości Egzekutora. „To szczególnie niebezpieczny typ. Egzekutora cechuje bowiem agresja wobec innych uczestników ruchu. Zapewne każdy miał kiedyś do czynienia z takim nieprzyjemnym typem. Jego niezdrowe emocje mogą doprowadzić do nieszczęścia na drodze, zwłaszcza jeśli Egzekutor trafi na  innego Egzekutora.”

Sporo zagrożeń na drodze wywołać też może kierowca zidentyfikowany jako Wycofany.
„To z kolei typ kierowcy, który najczęściej traci koncentrację. Jego niefrasobliwość i gapiostwo są zagrożeniem głównie dla niego samego, ale mają również wpływ na zachowanie pozostałych kierowców, w których wzbudzają irytację i gniew” – podsumowuje A.Chorążka.

Z polskich danych statystycznych wynika jednak, że rośnie w naszym kraju grupa kierowców zachowujących się racjonalnie i bezpiecznie. Choć wzrasta liczba pojazdów na naszych drogach z roku na rok zmniejsza się ilość wypadków. Oznacza to m.in., że rośnie świadomość Polaków dotycząca zasad zachowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Zwraca na to uwagę Agata Foks, sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Wynika to w dużej mierze z podjęcia szeregu inicjatyw w zakresie edukacji, mających na celu kształtowanie postaw i budowanie świadomości kierowców wobec zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania przepisów ruchu drogowego. Mam nadzieję, że wyodrębnione typy osobowości pośród kierowców, skłonią do refleksji nad własnymi zachowaniami w ruchu drogowym. Pamiętajmy, że kierowca jest ostatnim i kluczowym ogniwem w zapewnieniu bezpieczeństwa na drodze. To on dokonuje oceny sytuacji, zwłaszcza ryzyka i konsekwencji swojego wyboru. Od tych decyzji często zależy życie nasze i innych osób” – powiedziała Agata Foks.

PRZECZYTAJ TAKŻE;

 

NOWA ZIMOWA OPONA Z DĘBICY

OPONA GOODYEAR NA KSIĘŻYCU

EKOLOGIA I BEZPIECZEŃSTWO - OPONY

 
Designed by vonfio.de