Home NOWOŚCI ELEKTROMOBILNOŚĆ HONDY
ELEKTROMOBILNOŚĆ HONDY Email
Wpisany przez MAŁGORZATA FRANK   
sobota, 06 listopada 2021 19:30

 

 

SWOBODA MOBILNOŚCI WEDŁUG HONDY

 

 

 

HONDA dąży do osiągnięcia w roku 2050 neutralności węglowej wszystkich produktów i działań korporacyjnych, w które jest zaangażowana. Jedną z inicjatyw, które posłużą firmie w realizacji tego celu, jest koncepcja „Honda eMaaS”, dzięki której Honda przyczyni się do „swobody mobilności” oraz „upowszechnienia energii ze źródeł odnawialnych” poprzez połączenie zelektryfikowanych produktów mobilnych i usług energetycznych. W oparciu o tę koncepcję, Honda planuje upowszechniać wykorzystanie energii odnawialnej, poszerzając gamę produktów zelektryfikowanych. Będzie to możliwe poprzez elektryfikację motocykli i samochodów oraz zwiększone wykorzystanie MPP, a także dzięki połączonym z infrastrukturą inteligentnym systemom zarządzania poborem prądu.

 

 

 

 

 

Jedną z barier ograniczających wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych jest trudność w utrzymaniu równowagi pomiędzy ilością wytwarzanego prądu, a rzeczywistym zapotrzebowaniem na niego. Wynika to z uzależnienia jego produkcji od warunków naturalnych, pogody, zjawisk klimatycznych i pory dnia. Gdy podaż jest zbyt mała w stosunku do zapotrzebowania na energię, może to powodować przerwy w dostawie prądu. W sytuacji odwrotnej, gdy produkuje się go zbyt wiele, dochodzić może do wyłączania zasilania, co ma zapobiegać nadmiernemu obciążeniu sieci, a w efekcie oznacza pozbywanie się nadmiaru energii elektrycznej.

W rozwiązaniu tych problemów i upowszechnieniu wykorzystania energii odnawialnej, ważną rolę spełnia ustanowienie „funkcji buforowania”. Pomoże ona osiągnąć odpowiednią równowagę między podażą, a poborem prądu. „Funkcja buforowania” oznacza możliwość zrównoważenia podaży energii poprzez tymczasowe magazynowanie jej nadmiaru w akumulatorach MPP lub innych urządzeniach.

Upowszechnienie MPP przyczyni się do wzrostu udziału w bilansie energii ze źródeł odnawialnych, których produkcja jest uzależniona od zmian warunków pogodowych. Jeśli w ciągu słonecznego dnia wytworzona zostanie nadmierna ilość energii, MPP będzie pełniło funkcję bufora magazynującego jej nadwyżkę. Następnie, w godzinach popołudniowych i wieczornych, gdy podaż energii elektrycznej jest niewystarczająca dla zaspokojenia zapotrzebowania, prąd zmagazynowany w ciągu dnia w MPP może zostać wykorzystany do przesunięcia godzin szczytu (lub do obniżenia i wyrównania obciążenia sieci w godzinach szczytu).

Ponadto, w przyszłości, Honda rozważa w sytuacjach braku rezerw mocy możliwość zwrotu energii elektrycznej, zmagazynowanej w MPP, do sieci, poprzez stacje Honda Mobile Power Pack Exchanger e:. Honda Mobile Power Pack Exchanger e: to znajdująca się obecnie w fazie rozwoju stacja wymiany akumulatorów, która może ładować wiele MPP jednocześnie.Honda, dążąc do neutralności węglowej, stara się rozszerzyć zastosowanie MPP w szerokiej gamie produktów. Honda pracuje jednocześnie nad możliwościami powtórnego wykorzystania MPP w sytuacji, gdy nie będą się one nadawały do wykorzystania w środkach transportu z uwagi na spadek pojemności zdegradowanych akumulatorów. Dotyczy to zarówno zastosowań w użytku domowym oraz jako źródło energii dla innych produktów.

Co więcej, różne firmy rozważają obecnie rozwój produktów, które mogłyby wykorzystywać MPP jako źródło energii. Honda pracuje nad ustanowieniem standardów branżowych dla przenośnych, wymiennych akumulatorów, by przyspieszyć rozwój i zwiększyć zakres zastosowań MPP.

 

Honda, jako firma dostarczająca klientom na całym świecie szeroką gamę motocykli, samochodów oraz maszyn i urządzeń, uważa za swój ważny obowiązek rozszerzanie zastosowania czystej energii w mobilności i codziennym życiu ludzi. Jedną z koncepcji, która zrodziła się w wyniku takiego postrzegania problemów, było „współdzielenie przenośnych, wymiennych akumulatorów”.

  • Dotychczasowe inicjatywy Hondy mające na celu zwiększenie wykorzystania MPP

  • Główne cechy MPP e:

  • Duża wszechstronność: Oprócz produktów związanych z mobilnością, MPP e: może zasilać szeroką gamę kompatybilnych urządzeń.

  • Wysoka trwałość:Dzięki uwzględnieniu rozpraszania ciepła podczas nieustannego rozładowywania, udało się zapobiec degradacji ogniw powodowanej wysoką temperaturą, a w normalnych warunkach akumulator wykazuje wystarczającą wodoodporność, odporność na wibracje i wstrząsy.

 • Honda opracowała MPP, aby umożliwić ludziom w dowolnym miejscu i czasie, w transporcie i życiu codziennym, komfortowe korzystanie z prądu, uzyskanego z OZE. Jest to możliwe dzięki przechowywaniu niewielkiej ilości energii w przenośnym, wymiennym akumulatorze. Ponadto MPP umożliwia ludziom magazynowanie i zarządzanie prądem, łączność ze światem oraz zaspokajanie potrzeb energetycznych w obrębie małych obiektów, takich jak środki transportu i domy.

  Honda wprowadziła MPP w 2017 roku, z myślą o stworzeniu odpornego na uwarunkowania pogodowe, elastycznego rozwiązania na rzecz społeczeństwa. MPP zastosowano po raz pierwszy w motocyklu elektrycznym Hondy, który wszedł do sprzedaży w 2018 roku. Nowy, napędzany prądem, trójkołowy skuter do zastosowań komercyjnych GYRO CANOPY e:, który trafił dziś do sprzedaży, został wyposażony w Honda Mobile Power Pack e: (MPP e:) kolejnej generacji, dysponujący zwiększoną pojemnością.

   

  Od lutego 2019 roku Honda prowadzi na Filipinach testy, badające zagospodarowanie nadwyżek energii elektrycznej z zastosowaniem MPP i motocykli elektrycznych pod kątem realizacji „lokalnej produkcji i lokalnej konsumpcji” prądu z OZE.

  Co więcej, w Indonezji firma prowadzi od lipca 2019 roku testy demonstracyjne, dotyczące współdzielenia akumulatorów, z zastosowaniem MPP i motocykli elektrycznych, których celem jest przyspieszenie elektryfikacji środków transportu i upowszechnienie energii odnawialnej.

  Ponadto, od lutego 2021 roku, Honda prowadzi w Indiach testy demonstracyjne systemów udostępniania akumulatorów dla elektrycznych trójkołowych riksz.

  Na podstawie rezultatów testów, firma wprowadzi w Indiach w pierwszej połowie 2022 roku usługę współdzielenia akumulatorów z zastosowaniem MPP e:.

  MPP e: to akumulator litowo-jonowy, o dużej pojemności – ponad 1,3kW, który może być wykorzystany jako źródło zasilania dla szerokiej gamy urządzeń elektrycznych, w tym niewielkich rozmiarów produktów mobilnych.

  Wykorzystanie danych:Wbudowany moduł sterujący rozpoznaje warunki pracy MPP e: i rejestruje występowanie wszystkich zdarzeń. Dane te mogą być potem przekazywane przez złącze podczas ładowania MPP e:, a następnie wykorzystywane do operacji współdzielenia akumulatora i innych zastosowań wtórnych 

W Indiach, wraz z ciągłym wzrostem gospodarczym, rośnie zapotrzebowanie na energię, a jednocześnie zwiększa się zanieczyszczenie powietrza. Aby wyeliminować te problemy, w kraju podejmuje się wysiłki, które mają prowadzić do większego udziału energii odnawialnej w ogólnym bilansie i aktywnego dążenia do elektryfikacji sektora transportu, który odpowiada za około 20% krajowej emisji gazów cieplarnianych.

W Indiach jest ponad osiem milionów napędzanych silnikami riksz, które stanowią podstawowy środek codziennego transportu. W obszarach zurbanizowanych źródłem energii wykorzystywanym przez riksze jest CNG (sprężony gaz ziemny) i to właśnie te pojazdy stanowią główny cel elektryfikacji.Zelektryfikowane środki komunikacji, dostępne obecnie na rynku borykają się z trzema problemami: niewielkim zasięgiem, długim czasem ładowania i wysokim kosztem akumulatorów. Honda prowadzi prace nad wyeliminowaniem powyższych problemów poprzez wprowadzenie wymiennych akumulatorów oraz usług współdzielenia akumulatorów polegającego na wymianie rozładowanych na pełne. Zmiany te będą wsparciem dla wysiłków Indii na rzecz przyspieszenia elektryfikacji i zwiększenia udziału OZE w bilansie energetycznym. Honda uruchomi w pierwszej połowie 2022 roku usługę sharingu akumulatorów w rikszach elektrycznych, wykorzystując do tego rozwiązanie MPP e:.

W związku z nowym obszarem działalności, Honda rozpoczęła w Indiach w lutym 2021 roku testy, w których 30 jednostek elektrycznych rikszy przejechało w realnym ruchu łącznie ponad 200 000 km. Dzięki przeprowadzonym testom, Honda zidentyfikowała problemy, którymi należy się zająć i zweryfikowała rentowność działalności.

Usługa Hondy umożliwi kierowcom riksz wymianę akumulatora MPP e: o niskim poziomie naładowania na w pełni naładowany w jednej ze stacji, które powstaną w miastach. Wprowadzenie usługi znacznie zmniejszy obawy kierowców, związane z ryzykiem utraty możliwości zarobkowania w czasie, kiedy oczekują na naładowanie wyczerpanego akumulatora rikszy.

Aby rozpocząć świadczenie tej usługi, Honda utworzy w Indiach lokalną spółkę zależną, odpowiedzialną za rozwijanie działalności w zakresie współdzielenia akumulatorów. Spółka zainstaluje pewną liczbę urządzeń wymiany akumulatorów Honda Mobile Power Pack Exchanger e: i będzie prowadzić usługi współdzielenia akumulatorów na terenie miast. Honda we współpracy z producentami elektrycznych riksz wdroży usługę w wybranych miastach, a następnie, w kolejnych etapach będzie ją rozszerzać na inne rejony.

 • Komentarz Minoru Kato, Szefa działu Life Creation Operations,

Honda Motor Co., Ltd.

Honda Mobile Power Pack (MPP) ma ogromny potencjał, pozwalający na elektryfikację wszelkiego rodzaju urządzeń, w tym małogabarytowych środków transportu, jak również sprzyja poszerzeniu wykorzystania energii odnawialnej. Poprzez zaoferowanie usługi współdzielenia akumulatorów w Indiach, Honda przyczyni się do przyspieszonej elektryfikacji riksz i szerszego udziału OZE w bilansie energetycznym. Co więcej, Honda będzie nadal służyć ludziom na całym świecie, czerpiąc radość z poszerzania ich życiowego potencjału, na co wpłynie upowszechnienie MPP w innych obszarach.”

 • O Honda Mobile Power Pack e:

HONDA Mobile Power Pack e: (MPP e:) to przenośny, wymienny akumulator litowo-jonowy, zdolny do magazynowania ponad 1,3 kWh energii elektrycznej, co stanowi wzrost w stosunku do poprzedniej generacji MPP. MPP e: charakteryzuje się również przyjaznym dla użytkownika kształtem korpusu i rękojeści, które są efektem poszukiwania eksploatacyjnej wygody, uzyskanej dzięki uwzględnieniu opinii użytkowników, uzyskanych przez Hondę podczas testów. 

 
Designed by vonfio.de